ที่อยู่โรงงานไทยไบโอแมส


69 หมู่ 3 ตำบล ชอนสมบูรณ์ อำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี 15170


เบอร์โทร:
+66(0) 81 807 3767

อีเมลล์:
info@thaibiomass.com
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชืื่อ นามสกุล
ข้อความ
เบอร์โทรศัพท์
ส่งข้อความ